Om oss

Om judiska Församlingen Nordvästra Skåne​

Judiska Församlingen i Nordvästra Skåne är en pulserande gemenskap som strävar efter att skapa meningsfulla och inkluderande upplevelser för våra medlemmar och samhället i stort. Vi är dedikerade till att bevara och dela vår judiska arv och kultur genom olika aktiviteter och evenemang.

Regelbundna gudstjänster utgör en central del av vårt samfund, där vi samlas för andakt, gemenskap och reflektion. Vi välkomnar människor från alla bakgrunder att delta och lära känna den rika traditionen av judisk bön och ceremoni.

Våra firanden av judiska högtider är fyllda med glädje, gemenskap och tradition. Vi strävar efter att skapa minnesvärda stunder som hyllar vårt arv och ger en känsla av samhörighet bland våra medlemmar. Genom dessa högtidsfiranden öppnar vi också våra dörrar för grannar och vänner att lära känna och delta i våra traditioner.

För att hedra och lära av historien anordnar vi årligen evenemang såsom Förintelsens Minnesdag. Det är en viktig tid för reflektion och för att hedra minnet av dem som drabbades av denna tragiska period. Genom dessa händelser strävar vi efter att sprida medvetenhet, främja tolerans och motverka förlåtenhetens glömska.

Vi är stolta över att vara en resurs för samhället och välkomnar skolklasser och besökare att lära sig mer om judisk kultur, traditioner och vår historia. Genom öppna dialoger och möten strävar vi efter att främja förståelse och respekt för mångfald.

Judiska Församlingen i Nordvästra Skåne är en plats där människor kommer samman för att fira, reflektera och lära sig av varandra. Vi ser fram emot att fortsätta skapa meningsfulla och minnesvärda stunder för våra medlemmar och samhället i stort.