JUDISKA FÖRSAMLINGEN I NORDVÄSTRA SKÅNE

Välkommen till Judiska Församlingen

Judiska Församlingen i Nordvästra Skåne är en pulserande gemenskap som strävar efter att skapa meningsfulla och inkluderande upplevelser för våra medlemmar och samhället i stort. Vi är dedikerade till att bevara och dela vår judiska arv och kultur genom olika aktiviteter och evenemang.

Regelbundna gudstjänster utgör en central del av vårt samfund, där vi samlas för andakt, gemenskap och reflektion. Vi välkomnar människor från alla bakgrunder att delta och lära känna den rika traditionen av judisk bön och ceremoni.

Våra firanden av judiska högtider är fyllda med glädje, gemenskap och tradition. Vi strävar efter att skapa minnesvärda stunder som hyllar vårt arv och ger en känsla av samhörighet bland våra medlemmar. Genom dessa högtidsfiranden öppnar vi också våra dörrar för grannar och vänner att lära känna och delta i våra traditioner.

För att hedra och lära av historien anordnar vi årligen evenemang såsom Förintelsens Minnesdag. Det är en viktig tid för reflektion och för att hedra minnet av dem som drabbades av denna tragiska period. Genom dessa händelser strävar vi efter att sprida medvetenhet, främja tolerans och motverka förlåtenhetens glömska.

 

Om oss

Vår historia sträcker sig tillbaka till 1890 när de första judarna anlände till Helsingborg från östsidan. Vid 1910 hade vår gemenskap vuxit till minst 15 judiska män, med säkerhet också ett antal kvinnor. Det var under detta år som den första Shabbat g-dtjänsten hölls i oktober, i Henseshuset på Kullagatan.

Under 1930-talet föddes en ny generation genom de judar som hade kommit i slutet av 1890-talet. Mot slutet av 1930-talet och under andra världskriget, från 1938 till 1945, välkomnade vi många judiska flyktingar från länder som Tyskland, Polen och dåvarande Tjeckoslovakien. År 1943 anlände även ett betydande antal judiska flyktingar från Danmark till Nordvästra Skåne.

Efter kriget, år 1947, bildades Judiska Samfundet i Helsingborg som en dotterförsamling till JFM. Vid den tiden fanns omkring 150 judiska familjer i Helsingborg. Under 1950-talet växte vår gemenskap ytterligare, och det fanns cirka 30 barn i åldern 10-15 år. Det var under denna period som en judisk scoutkår och Judiska ungdom i Helsingborg bildades för att stödja och engagera de yngre medlemmarna.

Vår gemenskap har fortsatt att utvecklas och år 2010 bildades Judiska Församlingen i Nordvästra Skåne, vilket markerade 100 år av Judiskt liv i Helsingborg. Vi bär stolt på vår rika historia och ser fram emot att fortsätta växa och blomstra som en stark och sammanhållen judisk gemenskap.

'Gemenskapen är viktig. En människa ska aldrig försöka undvika samhället, även om det ibland kan vara svårt. När människor samlas för att be, fira eller minnas, då stärker de varandra och skapar en kedja av kärlek och förståelse.'

"Talmud, Berakhot 6a

Kom i kontakt med oss

Vill ni bli medlem eller har andra frågor kontakta oss gärna.